Archive for the ‘Jawapan Mingguan Didikku’ Category

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 1 1/2016

Unit 1

1 A  2 B   3 A   4 D

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 2 1/2016

Unit 1

1 Sayang 2 Rajin 3 senang

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 3 1/2016

Unit 1

1 C   2 B   3 C   4 B

Jawapan Latihan Penulisan A 1/2016

1 menyambut 2 menuang 3 melayari 4 tersenyum 5 membawa

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 1 16/2015

Unit 30

1 dusun 2 durian 3 sungguh 4 gugur 5 datuk 6 ulas 7 sebelum 8 sejuk 9 kampung 10 dilupakan

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 2 16/2015

Unit 29

1 Cipta sesuatu jangan jemu, Untuk kemudahan hidup manusia.

2 Tahniah kawan saya ucapkan, Menang pertandingan reka cipta.

3 Sains teknologi sangat berguna, Didik murid menjadi bestari.

Jawapan Bahasa Malaysia Tahun 3 16/2015

Unit 29

1 Wah, hebatnya pameran kereta solar itu! 2 Minggu Sains diadakan pada 29 hingga 30 Jun 2015 di Pusat Sains Negara. 3 Siapakah yang menerima Anugerah Saintis Muda 2015?

Jawapan Latihan Penulisan A 16/2015

1 membawa 2 memasukkan 3 menyapu 4 membuang 5 menjinjing